پیدا

رویا می شوم روزی

درخواست حذف اطلاعات

4779 . رویا می شوم روزی بیا و دستت بر ام بگذار ببین چه گونه گرفته است از تو آیا حقم این ی گرفته بود ؟ نمی آیی نه ؟ آن قدر نمی آیی که حق من شود دست کشیدنت بر سنگ مزارم ؟ با کدام دل خوش داشته باشم به دنیا جز تزویر که من ندیدم گله ای نتوان کرد از رفتنم